Biedrība Kalna Svētību kopiena. Brukna

30.08.2018. Bārbelē tika atklāta pamatskola 70 zēniem

Kopienas mērķis ir dot iespēju cilvēkam atrast pašam savu ceļu šai Dieva pasaulē, “lietojot” vienīgi garīgās dzīves un darba terapiju. Daba, gadalaiku maiņa, lauku darbu un liturģiskā laika ritms, lūgšanas, rūpes par muižas ēku uzturēšanu, baznīcas celtniecību, un skolas atjaunošanu, ir sevis attīrīšanās un iespēja atgriezties pie Dieva. Pr. Andrejs Mediņš


Biedrība "Kalna svētību kopiena" ir garīgās un fiziskās rehabilitācijas vieta atkarībā nonākušiem cilvēkiem. Kopienas mērķis ir dot iespēju cilvēkam atrast pašam savu ceļu šai Dieva pasaulē, “lietojot” vienīgi garīgās dzīves un darba terapiju. Daba, gadalaiku maiņa, gada lauku darbu un liturģiskā laika ritms, lūgšanas, rūpes par 18.-19.gs. Bruknas muižas atjaunošanu un uzturēšanu ir sevis attīrīšanās un iespēja atgriezties pie Dieva. Kopiena sākusi savu darbību jau 1999.gadā, bet reģistrēta kā nevalstiska organizācija 2001.gadā un 2011.gada 11.maijā tika atkārtoti piešķirts Sabiedriskā labuma statuss. Kopienas dibinātajs un garīgais tēvs ir priesteris Andrejs Mediņš. Kopienas darbības struktūra ir izveidota pēc narkomānu kopienas “Cenacolo” modeļa, kas atrodas Medžugorjē, Bosnijā-Hercogovinā, bet kopienas garīgā patronese ir Māte Terēze no Kalkutas. Ikdienas dzīvi kopienā bagātina dažādu organizāciju jauniešu un bērnu kristīgās nometnes vasarās, svētceļojumi, rekolekcijas, mūzikas un deju koncerti Bruknas muižā, Bībeles un drāmas nodarbības, mākslinieku un Pūdnīku skūlas plenēri, Renesanses dārza svētki. Bruknas muiža ir atvērta interesentiem. Šeit ciemos vai iespaidu meklējumos visu gadu ierodas ļaudis no visas Latvijas un ārzemēm.

 Vairāk informācijas par biedrību "Kalna svētību kopiena" varat izlasīt mājas lapā www.bruknaskopiena.lv


Iestājoties kopienā:

 • klients apzinās savas atkarības problēmas, ir motivēts uzsākt dzīvi Kopienā;
 • uzrāda personas dokumentus, ko pie iestāšanās nodod Kopienas vecākajam;
 • aizpilda iesniegumu par uzņemšanu Kopienā sniedzot patiesu un pilnīgu informāciju par sevi un veselības stāvokli;
 • veic nepieciešamās aktivitātes sava fiziskā, garīgā un emocionālā stāvokļa uzlabošanai;
 • saslimšanas gadījumā saņem tikai pirmo nepieciešamo medicīnisko palīdzību;
 • uzturēšanās Kopienā ir bez maksas -  pretī sniedzot godprātīgu attieksmi pret darbu un vidi;
 • rehabilitācijas un sociālās adaptācijas ilgums ir individuāls no 1 līdz 3 gadiem;
 • klients iepazīstas un ievēro Kopienas iekšējos noteikumus.
Šeit Jūs varata iepazīties ar Bruknas muižas rehabilitācijas dārzu Bruknas_muizas_rehabilitacijas_darzs.pptx

    Bruknas kopienā tiek rīkoti dažādi kultūras pasākumi, kuros sniedz priekšnesumus dažādi mākslinieki. Šo vietu ir iecienījis pašmāju pianists, kuru pazīst Lielā pasaule Vestards Šimkus. 2017. gada viesis bija Brazīlijas pianists Paulo Šteinbergs, kura senči 1905.gadā izceļoja uz Brazīliju.
Kopienā:
 1. aizliegta smēķēšana, alkohola, narkotisko un citu apreibinošo vielu lietošana un glabāšana;
 2. nav pieļaujama fiziska un morāla agresija, vardarbība;
 3. nelieto mobilo telefonu, fiksēto tālruni, datoru bez atbildīgās personas atļaujas;
 4. atsakās no seksuālām attiecībām;
 5. klausās tikai kristīgo radio, neskatās TV un laicīgās filmas;
 6. Kopienas dzīves jautājumus risina kopējā sapulcē;
 7. klients pakļaujas Kopienas vecāko norādījumiem;
 8. Kopienas vecāko nozīmē biedrības valde ar rīkojumu;
 9. klientam nav personīgās naudas līdz kapelāns atceļ šo aizliegumu;
 10. klients ir materiāli atbildīgs par uzticētām vērtībām: inventāru, materiāliem, instrumentiem;
 11. izstājoties no Kopienas, klients dienu iepriekš brīdina Kopienas vadību;
 12. Kopiena neatbild par klienta personīgajām lietām.

Detalizētu informāciju par Bruknas kopienu var atrast tās mājas lapā: Brukna .


https://youtu.be/T8hMyTy3cUo
"Ja viņi dzīvos, es dzīvošu" Pr. Andrejs Mediņš palīdz atkarībā nonākušajiem un ir kļuvis par nominācijas "Latvijas lepnums 2017" laureātu

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .