Evaņģēlisko kristiešu draudze

«Zilais krusts»

Evaņģēlisko kristiešu draudze «Zilais krusts» ir dibināts 1995.gadā. 

Evaņģēlisko kristiešu draudze “Zilais Krusts” ir reliģiska organizācija. Tā apvieno evaņģēliskos kristiešus, kuri atzīst tās mērķus un pamatprincipus un vēlas piedalīties to īstenošanā. Draudze veic pasākumus, lai piepildītu katra, kas vēlas, garīgās izaugsmes iespējas, vajadzības un izplatītu kristīgo ticību. Vislabāk var sniegt garīgu un materiālu palīdzību alkoholisma un narkomānijas upuriem tieši tie, kas ir atbrīvojušies no šīm atkarībām. Nodarbojoties ar labdarību vai veicot preventīvu darbu sabiedrības garīgās atveseļošanās procesā, par pamatu tiek ņemti Svētie Raksti - Bībele.


Rehabilitācijas centrs Lēdmanē – ietver sociālo rehabilitāciju, veselīga dzīves veida piekopšanu. Šobrīd vairāk nekā 20 vīrieši dzīvo komūnā un ir pieņēmuši jaunus dzīves spēles noteikumus. Viņi audzina trušus, kazas un pīles, atjauno ēkas un ir sākuši būvēt baznīcu. Viņi reiz ir noticējuši, ka vārdiem «Atpestī mūs no ļauna!» ir reāls spēks. «Trušu karalisti» apciemo tūristi, bieži pat nenojaušot, ka to ir izveidojuši bijušie ieslodzītie, alkoholiķi un bezpajumtnieki.
Vairāk par šo centru varat noskatīties LTV raidījumā «Province» Atpestī mūs no ļauna...Detalizētāka informācija par organizāciju "Zilais krusts" atrodama tās mājas lapā: Zilais krusts.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .