Evaņģēlisko kristiešu draudze

«Zilais krusts»

Evaņģēlisko kristiešu draudze «Zilais krusts» ir dibināts 1995.gadā. 

Evaņģēlisko kristiešu draudze “Zilais Krusts” ir reliģiska organizācija. Tā apvieno evaņģēliskos kristiešus, kuri atzīst tās mērķus un pamatprincipus un vēlas piedalīties to īstenošanā. Draudze veic pasākumus, lai piepildītu katra, kas vēlas, garīgās izaugsmes iespējas, vajadzības un izplatītu kristīgo ticību. Vislabāk var sniegt garīgu un materiālu palīdzību alkoholisma un narkomānijas upuriem tieši tie, kas ir atbrīvojušies no šīm atkarībām. Nodarbojoties ar labdarību vai veicot preventīvu darbu sabiedrības garīgās atveseļošanās procesā, par pamatu tiek ņemti Svētie Raksti - Bībele.

Nodibinājums Fonds "Zilais Krusts" ir draudzes dibināts fondds 2010.gadā, kura uzdevums ir realizēt projektus, kas atbalsta Draudzes nospraustās vērtības.

2017. gadā PPP "Zied zeme" atbalstīja projekta Pasākumu laukums "Lēdmanes sēta" ar LAD

04.01.2018. mūžībā aizgājis Draudzes dibinātājs Kārlis Dreimanis.