Nodibinājums "Nova vita"

Nodibinājums "Nova vita" ir dibināta 2009.gadā. Tā atrodas Katoļu ielā 14, Rīgā, Latvijas Romas Katoļu baznīcas vēsturiskā kalpošanas mājā. Sociālās rehabilitācijas programma tiek īstenota kopš 2011.gada rehabilitācijas centrā «Betlēmes žēlsirdības māja» Rīgā un Pēternieku pagastā. Pie mērķgrupas tiek ietvertas atkarīgās personas, primāri – trūcīgas un bez pastāvīgas dzīvesvietas.

Nova vita centrs Katoļa ielā, Rīga Nodibinājuma mērķis ir veicināt bezpajumtnieku un atkarīgo rehabilitāciju, sociālo integrāciju un dzīves kvalitātes pieaugumu, veicināt iespējas bezpajumtnieku un atkarīgo fiziskās, intelektuālās, psihiskās un sociālās funkcionēšanas uzlabošanai, stimulēt viņus saņemt palīdzību un pakalpojumus, kas palīdzētu mainīt dzīvi, sasniedzot cilvēka cieņai atbilstošu dzīves veidu un apstākļus.


Atkarīgo rehabilitācijas programma:

● Ikdienas dzīve un darbs kopienā.

● Garīgās dzīves atjaunošana, padziļināšana un vadība, Svēto Rakstu iepazīšana.

● Darbs ar Programmu “12 soļi ceļā uz brīvību”, psihologa konsultācijas, neirologs, mākslas terapijas nodarbības.

● Kopīgiem spēkiem meklēsim iespējas atsākt algota darba veikšanu atbilstoši kopienas locekļu spējām.

●Sociālā uzņēmējdarbība uz vietas rehabilitācijas centrā: kokapstrāde, sveču liešana, ergonomisko māla krītiņu izgatavošana;

● Uzturēšanās ilgums: 6 – 9 mēnešu rehabilitācija, pēc kuras seko 6 mēnešu adaptācijas periods.

● “Betlēmes žēlsirdības mājā” dzīvo vidēji  20 cilvēki.

Detalizēta informācija par organizāciju "Nova vita" atrodama tās mājas lapā: Nova vita.

logo


Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .