Biedrība "Resocializācijas un Integrācijas Asociācija"

Kontaktinformācija       

 Jurijs Kapustins - valdes loceklis (tel.29132183) 

 Nora Skara - valdes locekle (tel.26443920)                      

                                  

Juridiskā adrese: Miera iela 71-21, Rīga, LV-1013

Rekvizīti:

Biedrība "Resocializācijas un Integrācijas Asociācija"

Reģ.Nr. 40008219760

A/S Swedbank, Konta Nr. LV38 HABA 0551 0383 1404 2

Asociācijai 2015.gada 7.aprīlī ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, līdz ar to uz privātpersonu ziedojumiem Asociācijai attiecas likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 20.1 pantā un likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 10.pantā noteiktie nodokļu atvieglojumi

Biedru koordinatore - Nora Skara,

tālr. +37126443920, e-pasts: noraskara@inbox.lv;

Rīga, Miera iela 71 - 21, LV - 1013

Biedrs  

Kontaktpersona, adrese, e-pasts

Nodibinājums Fonds  «Zilais Krusts»

Valdes priekšsēdētāja Nona Fabere
Lielvārdes novads, Lēdmanes pagasts, "Druvas", LV-5011, Reģ.Nr.40008153223, tālrunis 27016720, e-pasts: trusukaraliste2@inbox.lv, mājas lapa: www.zilaiskrusts.lv

Biedrība «Integrācija sabiedrībai»

Valdes priekšsēdētājs Jurijs Kapustins
"Ratnieki", Silmalas, Salas pag., Babītes nov., LV-2105, Reģ.Nr.40003287296,
tālr. 29 132 183,
e-pasts: biedriba.ifs@inbox.lv, mājas lapa: Ratnieki

Nodibinājums «Nova vita»

Valdes priekšsēdētāja Valija Dana Anskaite

Katoļu iela 14, Rīga, LV-1003, Reģ.Nr.0008137356, tālr. 67214437, e-pasts: nova.vita.latvia@gmail.com, mājas lapa: Nova vita

Biedrība «Kalna svētību kopiena»

Valdes priekšsēdētājs Andrejs Mediņš
Brukna, Bauskas novads, Dāviņu pagasts, LV-3936, Reģ.Nr.40008062920, tālr. 26 411 090, e-pasts:
brukna@brukna.lv, mājas lapa: Bruknas kopiena

Nodibinājums «Attīstības fonds Celies»

Vadītāja Ieva Dadona
Burtnieku iela 5A, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070, Reģ.Nr.40008238742, tālrunis 29191782, e-pasts: fondscelies@gmail.com, mājas lapa: Fonds "Celies"
Biedrība «Svētās Ģimenes Māja»

 

Valdes priekšsēdētājs VE Andris Kravalis
Rīga, Klostera iela 5, LV-1050, Reģ.Nr.40008172864, tālr. 29497000, e-pasts:
gimenesmaja@gmail.com, mājas lapa: www.gimenesmaja.lv, 
Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .