Biedrība "Resocializācijas un Integrācijas Asociācija"

Kontaktinformācija       

 Jurijs Kapustins - valdes loceklis (tel.29132183) 

                      Nora Skara - valdes locekle (te.26443920)                      

                                  

Juridiskā adrese: Miera iela 71-21, Rīga, LV-1013

Rekvizīti:

Biedrība "Resocializācijas un Integrācijas Asociācija"

Reģ.Nr. 40008219760

A/S Swedbank, Konta Nr. LV38 HABA 0551 0383 1404 2

Asociācijai 2015.gada 7.aprīlī ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, līdz ar to uz privātpersonu ziedojumiem Asociācijai attiecas likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 20.1 pantā un likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 10.pantā noteiktie nodokļu atvieglojumi

Biedru koordinatore - Nora Skara,

tālr. 26443920, e-pasts: noraskara@inbox.lv


Biedrs
 

Kontaktpersona, adrese, e-pasts

Evaņģēlisko kristiešu draudze «Zilais krusts»

Prezidents - Kārlis Dreimanis

 Lielvārdes novads, Lēdmanes pagasts, "Druvas", LV-5011
Reģ.Nr.90000165647, tālr.25615144,
e-pasts: trusukaraliste2@inbox.lv
04.01.2018. aizgāja mūžībā

Biedrība «Integrācija sabiedrībai»

Prezidents - Jurijs Kapustins

"Ratnieki", Silmalas, Salas pag.,
Babītes nov., LV-2105
Reģ.Nr.40003287296 

tālr. 29 132 183

Nodibinājums «Nova vita»

Vadītāja - Valija Dana Anskaite

Katoļu iela 14, Rīga, LV-1003, Reģ.Nr.0008137356, Swedbank, Konta Nr. LV72 HABA 0551 0342 5553 2,   tālr.67 214 437, e-pasts: nova.vita.latvia@gmail.com

Biedrība «Kalna svētību kopiena»

Priesteris Andrejs Mediņš

Brukna, Bauskas novads, Dāviņu pagasts, LV-3936, Reģ.Nr.40008062920, Swedbank, LV36HABA0551030881065, tālr. 26 411 090

Nodibinājums «Attīstības fonds Celies»

Vadītāja - Ieva Dadona
Burtnieku iela 5A, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070, Reģ.Nr.40008238742, tālr.29 191 782,
e-pasts: fondscelies@gmail.com


Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .