RIA resursi:

• RIA biedru dažādība;
• Motivācija, aicinājums un garīgais pamats;
• Elastība un atvērtība jaunām darbības formām un metodēm; 

• Sadarbības tīkls ir resurss arī mūsu klientiem;
• Sadarbības partneri ārvalstīs  

RIA izaicinājumi:

1. Nepietiekams finansējums darbam ar to pašu mērķgrupu, ar kuru strādā valsts un pašvaldības institūcijas (tas traucē speciālistu piesaistei; trūkst atbalsta jaunu ideju īstenošanā un ES fondu naudas piesaistē);
2. Brīvprātīgo darbinieku piesaiste."Trušu karalistes" atklāšana Lēdmanē, Lielvārdes novads


                                             "Nova vitas" prezentācija Rīgā, Katoļu ielā 14


Priestera A.Mediņa vadītā Sv.mise Bruknā,
Dāviņu pagasts 
                                                                                    Centrs "Integrācija sabiedrībai "Ratnieki""
 .