RIA plāns 2016.-2020.gadam

- Atbalsta pasākumi notiesāto vai pēc cietuma klientu ģimenēm, ko līdzfinansē ES struktūrfondi vai valsts fondi;
- Ģimenes dienas ieviešana bijušo ieslodzīto reintegrācijai sadarbībā ar IeVP;
- Piedalīties profesionālās piemērotības noteikšanas un prasmju pilnveidošanas pasākumu ieviešanā notiesātajiem jau ieslodzījumā, kas turpinātos pēc atbrīvošanas;
- Pasākumu ieviešana ieslodzīto un bijušo ieslodzīto karjeras plānošanai sadarbībā ar IeVP speciālistiem;
- Jaunu atbalsta metožu īstenošana bijušajiem ieslodzītajiem sadarbībā ar VPD;
- Atkarību profilakses nodarbības kā turpinājums  IeVP un VPD programmām, kur speciālisti tiek algoti no valsts vai ES fondiem;
- Sociālās uzņēmējdarbības uzsākšana/turpināšana;
- Pieredzes apmaiņa ar ārvalstu partneriem (Samaria Group, Somija; Pictora Ltd., Lielbritānija, u.c.)
 .