Sākot ar 2017.gadu RIA ir iekļauta  Tieslietu ministrijas organizētajā starpinstitucionālajā darba grupā par likumprojekta "Preventīvās uzraudzības sevišķi bīstamiem likumpārkāpējiem ieviešanai" izstrādi iesniegšanai Saeimā.


IeVP - RIA iesaistās IeVP īstenotā projektā Nr.9.1.3.0./16/1/001 "Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana", kas sāk savu darbību 02.01.2017.

RIA ir iekļauts uzraudzības komitejā novērotāja statusā.

Valsts probācijas dienests (turpmāk – VPD) sadarbībā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi (turpmāk – IeVP) rīko Tieslietu ministrijas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” VPD projekta Nr. LV08/1 „Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)” (turpmāk – Projekts Nr. LV08/1) un IeVP projekta Nr. LV08/2 „Jaunas nodaļas izveide Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību un personāla apmācību” (turpmāk – Projekts Nr.LV08/2) kopīgo noslēguma konferenci ''Četras rehabilitācijas: Virzoties uz starpdisciplināra darba modeli'' (turpmāk – konference) 2016.gada 14.–16.decembrī, kurā dalību ņēma divi RIA dalībnieki - Bruno Skara un  Jānis Šulcs.

VPD - Valsts probācijas dienesta Konsultatīvās padomes sēdē 2016. gada 20. decembrī tika pārrunātas šādas tēmas, kur piedalījās RIA pārstāvis Nora Skara:

1) Par kriminālsoda - piespiedu darbs - izpildi 10 gadu griezumā, kā arī par 2013. gada Kriminālsodu politikas ietekmi uz to;

2) Par izvērtēšanas ziņojumu sagatavošanas praksi/ dinamiku pēc 2015.g ada 2. decembra grozījumiem KPL (obligāta izvērtēšanas ziņojumu sagatavošana par personām, kuras apsūdzētas par noziedzīgiem nodarījumiem pret personas tikumību un dzimumneaizskaramību);

3) diskusijas sanāksmes laikā.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .