Nodibinājums Attīstības fonds "Celies"

Nodibinājums Attīstības fonds "Celies" pievienojās RIA 2015.gadā. Ar entuziasmu piepildīti jaunieši, enerģiski iesaistās RIA aktivitātēs un jaunajos projektos, t.i., Erasmus+ projekta Rīks Nr.1 izstrādē, piedaloties darba grupās Lielbritānijā, Lietuvā, Lisabonā un Londonā, kā arī.piedalījās rīku testēšanā RIA biedru centros.

Celies speciālisti īsteno rogrammu datorklase RIA biedru cent