Biedrības «Integrācija Sabiedrībai»
Sociālās rehabilitācijas centrs «Ratnieki»


18.03.2019. REPORTĀŽA no Ratniekiem:

Pajumte no cietuma atbrīvotiem cilvēkiem 
Antra Gabre (Neatkarīgā)

Ne vienmēr viņiem ir, kur atgriezties pēc ieslodzījuma, un ne vienmēr viņi spēj savas problēmas risināt, sākot dzīvi skaidrā. Ne vienmēr viņi tiek pieņemti, jo sabiedrībā joprojām pastāv atstumto stigma: cietumnieks – tātad bīstams, alkoholiķis – tātad neuzticams, narkomāns – tātad neprognozējams.

Organizācijas vadītājs Jurijs Kapustins nepieprasa visu palīdzību vai rīcību tikai no valsts un pašvaldības, tomēr uzskata, ka situācijā, kad bijušo cietumnieku sociālā rehabilitācija valsts mērogā notiek ierobežotā apjomā, Ratniekiem līdzīgi rehabilitācijas centri ir vajadzīgi, jo Valsts probācijas dienests strādā tikai ar 25 procentiem ieslodzīto.

J. Kapustins uzsver, ka atstumto cilvēku kompleksajā rehabilitācijā tiek izmantoti trīs principi: psiholoģiskais, morāli ētiskais un fiziskais. Viņiem ir jāievēro trīs noteikumi: nelietot atkarību izraisošas vielas, obligāti apmeklēt nodarbības un nepazemot citus, jo bijušie ieslodzītie brīvībā mēdz dzīvot pēc cietuma likumiem. Šo pieredzi viņš vērojis gan ASV, gan Eiropas valstīs un apzinās, ka tā ir jāadaptē Latvijas apstākļiem. Viņš uzskata, ka Ratnieku līdzšinējā darbība apliecina - tā ir efektīva.

«Tā ir jauna filozofija, jo viņi neprot dzīvot. Grib, bet neprot. Mēs mācām viņiem dzīvot, lai neradītu problēmas citiem cilvēkiem un sev,» saka J. Kapustins. Te dod gan zivi, gan makšķeri. Vīrieši apgūst iemaņas koka un metāla apstrādē, kas noder turpmāk, ar to viņi var pelnīt naudu, uzturēt sevi. Viņi iemācās arī citas jaunas zināšanas, piemēram, uztura mācību. Neatkarīgā varēja pārliecināties, cik ātri Ratnieku vīrieši pagatavoja veselīgu našķi sertificētas uztura speciālistes Gitas Ignaces vadībā. Sākumā, dzirdot, ka našķis tiks gatavots bez cukura, telpā atskanēja ņurdoņa, bet rezultāts sanāca gards. Vēlāk bija redzams, ka paši gatavotāji ir apmierināti, un arī mums, viņu viesiem, cienasts garšoja...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mēs mīlam Latviju!

Latvija svin savu simtgadi, kas atspoguļojas mūsu sirdīs dažādi. Centra "Ratnieki" komanda vēlējās to savā un draugu pulkā atzīmēt savās mājās.

Pievienojam 7 min. materiālu par svētkiem, kas neatstāja vienaldzīgus.
https://failiem.lv/u/ja87jh7s


 Biedrība ''Integrācija sabiedrībai'' realizē kompleksu sociālo riska grupu personu rehabilitācijas un iekļaušanas programmu – cilvēku, tai skaitā bijušo notiesāto, nosacīti notiesāto, alkoholiķu un narkomānu, cilvēku, kuri zaudējuši dzīves jēgu, kā arī no vardarbības un citiem noziegumiem cietušo personu iekļaušanu sabiedrības ekonomiskajā, sociālajā, kultūras un garīgajā dzīvē, īsteno izlīgumu (mediāciju) starp vainīgo un cietušo, apmāca sabiedrības pārstāvjus kļūt par mediatoriem. Biedrības struktūrvienībās cilvēki, kas ir nolēmuši mainīt savu dzīvi un kas ir gatavi strādāt ar sevi, saņemot kvalificētu speciālistu palīdzību, pakāpeniski maina domāšanas stereotipus, dzīves vērtības, iegūst jaunu paziņu loku, kļūst par sava likteņa veidotājiem, nevis paliek par apstākļu vergu. Darbs ar sociālā riska grupas personām notiek SRC Ratnieki, ko vada Jurijs Kapustins. Darbs ar noziegumu upuriem un meditācijas apmācība.

Ar 01.09.2018 Ratniekos uzsāk savu darbību pilotprojekts "Tēti atgriezies", kura mērķis ir atjaunot attiecības ar ģimeni, tuviniekiem.

 

Papildus par centru "Ratnieki" iespējams izlasīt portāla www.aprinkis.lv 2014.gada 4.novembra rakstā, ar kuru iespējams iepazīties šeit: http://www.aprinkis.lv/sabiedriba/dzive-un-ticiba/item/21435-foto-socialas-rehabilitacijas-centrs-ratnieki-%E2%80%93-otra-iespeja, kā arī laikraksta "Diena" 2004.gada 8.jūlija rakstā "Ratnieki kā ceļš no nekurienes", ar kuru iespējams iepazīties šeit: http://www.diena.lv/arhivs/ratnieki-ka-cels-no-nekurienes-12063007.

Detalizēta informācija par organizāciju "Ratnieki" atrodama tās mājas lapā: Ratnieki.

Tāpat piedāvājam noskatīties 2016.gada 20.marta raidījumu "Saknes debesīs" ar Arņa Irbes personisko liecību: Saknes debesīs.