Nodibinājums "Nova vita"

                                                                                                         

                                                                                                   Septiņi gadi kopā ar Dievu

 07.09.2018. NV mājvietā - Rīgā, Katoļu ielā 14 organizācija Bētlemes žēlsirdības māja svinēja savu septiņu gadu pastāvēšanu. Pasākumu uzsāka ar Sv. Misi, ko celebrēja trīs priesteri. Centra vadītājas Dana un Līga ar saviem palīgiem Ruslanu, kas atbildīgs par Rīgas centrālo māju un mācību procesiem tajā un Andrejs, kas atbildīgs par rehabilitācijas soļiem Pēternieku īpašumā, tad vēl ir piesaistītie speciālisti, kas vada nodarbības atbilstoši rehabilitācijas līmeņiem, atskaitījās par centra darba veiksmēm. Šobrīd varam priecāties ar par izremontētām telpām, ko piesaistot sponsorus ir veikuši paši, par cilvēkiem, kas ir atgriezušies ģimenē, sabiedrībā. Klausoties šos cilvēku atgriešanās stāstus, ir liels prieks par centra veiksmes stāstiem. 

 


Liels dalībnieku pārsteigums, ka mums svinētājiem pievienojās arhibīskaps Zbigņevs Stankēvičs, kas tikko bija ieradies ES samita Polijā. Viņš klātesošajiem izklāstīja tuvākos darbības plānus, kuros varētu ņemt dalību arī Betlēmes žēlsirdības māja.Tas nozīmē, ka Dieva žēlastība ir pār šo organizāciju, lai veicas!
2018. gada vasarā sadarbībā ar mākslinieci Sanitu Bērzkalni Čeveri tika apdedzināti skaisti trauki nodibinājuma īpašumā Pēterniekos, ko būvēja melnās keramikas piekritējs "Pūdnieku skolas" dibinātājs Evalds Vasiļevskis. Sagatavošanas darbos dalību ņem arī NV iedzīvotāji.

Krāsns kurināšana turpinās vismaz 24h nepārtraukti

Darbi ir apdedzināti, var ņemt ārā

Darbi ir apdedzināti, var izņemt no cepļa

Sanitai prieks par labi padarītu darbu!

Nodibinājums "Nova vita" ir dibināta 2009.gadā. Tā atrodas Katoļu ielā 14, Rīgā, Latvijas Romas Katoļu baznīcas vēsturiskā kalpošanas mājā. Sociālās rehabilitācijas programma tiek īstenota kopš 2011.gada rehabilitācijas centrā «Betlēmes žēlsirdības māja» Rīgā un Pēternieku pagastā. Pie mērķgrupas tiek ietvertas atkarīgās personas, primāri – trūcīgas un bez pastāvīgas dzīvesvietas.

Nova vita centrs Katoļa ielā, Rīga Nodibinājuma mērķis ir veicināt bezpajumtnieku un atkarīgo rehabilitāciju, sociālo integrāciju un dzīves kvalitātes pieaugumu, veicināt iespējas bezpajumtnieku un atkarīgo fiziskās, intelektuālās, psihiskās un sociālās funkcionēšanas uzlabošanai, stimulēt viņus saņemt palīdzību un pakalpojumus, kas palīdzētu mainīt dzīvi, sasniedzot cilvēka cieņai atbilstošu dzīves veidu un apstākļus.


Atkarīgo rehabilitācijas programma:

● Ikdienas dzīve un darbs kopienā.

● Garīgās dzīves atjaunošana, padziļināšana un vadība, Svēto Rakstu iepazīšana.

● Darbs ar Programmu “12 soļi ceļā uz brīvību”, psihologa konsultācijas, neirologs, mākslas terapijas nodarbības.

● Kopīgiem spēkiem meklēsim iespējas atsākt algota darba veikšanu atbilstoši kopienas locekļu spējām.

●Sociālā uzņēmējdarbība uz vietas rehabilitācijas centrā: kokapstrāde, sveču liešana, ergonomisko māla krītiņu izgatavošana;

● Uzturēšanās ilgums: 6 – 9 mēnešu rehabilitācija, pēc kuras seko 6 mēnešu adaptācijas periods.

● “Betlēmes žēlsirdības mājā” dzīvo vidēji  20 cilvēki.

Detalizēta informācija par organizāciju "Nova vita" atrodama tās mājas lapā: Nova vita.

logo