Rīks Nr1. 

Mācīties dalīties un uzticēties

(Learning to share & trust)

Šobrīd Rīks Nr.1 atrodas izstrādes stadijā