Biedrība Resocializācijas un Integrācijas Asociācija (RIA)

Reģ. Nr. 40008219760

konta Nr. LV38HABA0551038314042

Juridiskā adrese Rīga, Miera iela 71 - 21 LV - 1013

Sabiedriskā labuma organizācijas statuss spēkā esošs https://www6.vid.gov.lv/SLO

Statūti ( https://failiem.lv/f/qd7hcqq6y )

virsmērķis un tiešais mērķis

2.1.RIA virsmērķis ir no noziegumiem brīvas pilsoniskās sabiedrības veidošana un atjaunojošā taisnīguma ieviešana Latvijā, veicinot sabiedrības dialogu ar likumpārkāpējiem vai likumam nepaklausīgiem vai bijušiem notiesātajiem un atgriezenisko saiti ar sabiedrību.                                                                  

2.2.RIA tiešais mērķis ir:

2.2.1. sociālajā partnerībā ar valsti un pašvaldībām veicināt stabilu, augstas kvalitātes sociālās rehabilitācijas un resocializācijas pasākumus ieslodzītajiem un personām pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas to integrācijai sabiedrībā un darba tirgū, dodot ieguldījumu nabadzības un noziedzības mazināšanā Latvijā,

2.2.2. veicināt sociālās resocializācijas pēctecību pēc ieslodzījuma vietām,

2.2.3. veicināt mērķa grupas personu un sabiedrības atgriezenisko saiti.

                                                                  Biedrības valde                            
RIA valdes locekle Nora Skara

                RIA valdes loceklis Jurijs Kapustins

Biedrība "Integrācija sabiedrībai"

Valdes priekšsēdētājs Jurijs Kapustins. Reģ. Nr.40003287296, Ratnieki, Salas pagasts, Babītes novads, LV - 2105

Nodibinājums Fonds "Zilais Krusts"
Valdes priekšsēdētāja Nona Fabere. Reģ. Nr.40008153223, Lēdmanes pagasts, "Druvas", LV-5011
Nodibinājums "Nova Vita"
Valdes priekšsēdētāja Valija Anskaite, reģ. Nr.40008062920, Rīga, Katoļu iela 14, LV - 1003
Biedrība Svētā Ģimenes Māja
Valdes priekšsēdētājs VE bīskaps Andris Kravalis, reģ.Nr.40008172864, Rīga, Klostera iela 5/7, LV - 1050
Biedrība Kalna Svētību kopiena

Valdes priekšsēdētājs pr. Andrejs Mediņš, Dāviņu pagasts, Brukna

Reģ. nr. 40008062920

RIA biedrs privātpersona Gvido Grands ar biedru lēmumu 09.01.2020. Rīga, kurš ir SIA GLG BŪVE līdzīpašnieks un pieņem darbā bijušos ieslodzītos

Attīstības fonds "Celies"

Valdes priekšsēdētāja Ieva Dadona, reģ. Nr.40008238742, Lielvārde