Projekts «NVO līdzdalība resocializācijas procesā»

sadarbībā ar Prison Felowship Latvia Latvijas prezidentūras ietvaros (9 valstis)


Ar Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā” piešķirtā finansējuma atbalstu un sadarbībā ar organizāciju Prison Fellowship Latvia tika īstenots projekts “NVO līdzdalība resocializācijas procesā”. Projekts bija kā daļa no Latvijas prezidentūras ES Padomē īstenotajām aktivitātēm.

Šeit varat noskatīties video par Nevalstiskā sektora līdzdalību resocializācijas procesā


Projekts sastāvēja no divām daļām:

1. Paneļdiskusija ES Mājā 2015.gada 15.aprīlī. Paneļdiskusijas mērķis bija vienkopus sapulcināt visas iesaistītās puses, kuru atbildības un kompetences pārziņā un ikdienas darba pienākumi saistīti ar bijušo un esošo ieslodzīto resocializācijas problemātiku. Paneļdiskusijā ar prezentācijām uzstājās Tieslietu ministrijas, Labklājības ministrijas, Rīgas Domes Labklājības departamenta, Valsts ieslodzījumu vietu pārvaldes, Valsts probācijas dienesta un Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas atbildīgie pārstāvji, kā arī RIA dibinātājorganizāciju – resocializācijas centru vadītāji.

Paneļdiskusijas "Kā atslēgt cietumu pēc cietuma..." video varat noskatīties šeit -


2. Noslēguma konference ES Mājā 2015.gada 18.aprīlī un Latvijas resocializācijas centru apmeklējumi 19.-20.aprīlī. Atbilstoši projekta mērķiem un uzdevumiem noslēguma konferences mērķis bija veicināt diskusiju starp iesaistītajām pusēm (valsts, pašvaldību un NVO iestādes), lai veicinātu turpmāku sadarbību bijušo un esošo ieslodzīto resocializācijā. Ar prezentācijām par savu iestāžu darbību un aktuālākajām problēmām uzstājās projekta partneri no Maltas, Nīderlandes, Rumānijas, Spānijas, Somijas, Zviedrijas, Lietuvas, Igaunijas NVO resocializācijas centriem, kā arī Latvijas un Igaunijas Tieslietu ministriju atbildīgie pārstāvji un Humboldt Universitātes (Berlīne) doktora kandidāte.

Noslēguma konferences "Latvija Eiropā - resocializācijas pieredze" video varat noskatīties šeit -


Projekta aktualitātes tika atspoguļotas oficiālajā Latvijas ES prezidentūras vietnē: EU2015, kā arī šim mērķim izveidotā blogā: https://presidencypfl.wordpress.com/2015/04/16/paneldiskusija-par-nvo-lidzdalibu-resocializacija/.