RIA resursi:

• RIA biedru dažādība;
• Motivācija, aicinājums un garīgais pamats;
• Elastība un atvērtība jaunām darbības formām un metodēm; 

• Sadarbības tīkls ir resurss arī mūsu klientiem;
• Sadarbības partneri ārvalstīs  

RIA izaicinājumi:

1. Nepietiekams finansējums darbam ar to pašu mērķgrupu, ar kuru strādā valsts un pašvaldības institūcijas (tas traucē speciālistu piesaistei; trūkst atbalsta jaunu ideju īstenošanā un ES fondu naudas piesaistē);
2. Brīvprātīgo darbinieku piesaiste.

3. Ar mākslas telpas starpniecību uzrunāt sabiedrību, kas ieklausītos mūsu valsts marginālās sabiedrības vēlmi mainīt sevi

 RIA biedru kopsapulce 2020

Dolor sit amet

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.