Attēlu rezultāti vaicājumam “happiness”

Biedrība "Resocializācijas un Integrācijas Asociācija", turpmāk tekstā saukta - RIA, ir dibināta 2014. gada sākumā.

RIA organizācijas biedri ir:

Nodibinājums "Nova Vita" (Rīgā un struktūrvienība Olainē);
Biedrība "Integrācija sabiedrībai" (Ratniekos);
Evaņģēlisko kristiešu draudze "Zilais Krusts" (Rīgā, Lēdmanē, Kabilē);
Biedrība "Kalna svētību kopiena" (Bruknā);
Nodibinājums Attīstības fonds "Celies" (Rīgā, Lielvārdē, Gulbenē).

RIA misija ir meklēt taisnīgumu starp ieinteresētajām pusēm – upuri, likumpārkāpēju un sabiedrību!

RIA mērķi ir sekojoši:

1. Lai visas ieinteresētās puses - gan valsts, gan pašvaldības, gan nevalstiskās organizācijas, gan sabiedrība kopumā piedalītos likumdošanas maiņā, kas mazinātu šī brīža praksi noziedzīgajā pasaulē, kurā atkārtotus noziegumus 32 mēnešu laikā izdara vairāk nekā puse personu, kas pēc pilna soda izciešanas atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm.

2. Ieviest daudzpakāpju sociālās rehabilitācijas pakalpojumu no cietuma atbrīvotajai personai saskaņā ar šādu modeli:

• Ieslodzījuma vietu pārvalde
• Valsts probācijas dienests. Pirms atbrīvošanas sagatavošanas programma sadarbībā ar RIA centriem
• Sociālās rehabilitācijas programmas RIA centros

3. Veidojot jauna, daudzpakāpju pakalpojuma ieviešanu, tiks īstenots pilns cikls bijušā ieslodzītā resocializācijai sabiedrībā.

RIA mērķgrupa ir:
• Personas, kas cieš no atkarības;
• Personas krīzes situācijās;
• Bijušie ieslodzītie.

RIA klientu kopīgās problēmas:

- Sociālo un dzīves prasmju nepietiekama attīstība;
- Ieslodzījuma pieredze kā stigma; negatīva identitāte, morāla degradācija;
- Atkarības un personības traucējumi;
- Nepietiekams izglītības līmenis;
- Zaudētas darba prasmes;
- Pastāvīgas dzīvesvietas trūkums;
- Pārrauta saikne ar ģimenes locekļiem