Mūsu akmeņainais ceļš pretim jaunām virsotnēm

RIA plāns 2016.-2021.gadam

- Atbalsta pasākumi notiesāto vai pēc cietuma klientu ģimenēm, ko līdzfinansē ES struktūrfondi vai valsts fondi;

- Ar radošumu kā mākslas terapijas metodi veikt socializācijas darbu dažādās mērķa grupās

- Ģimenes dienas ieviešana bijušo ieslodzīto reintegrācijai sadarbībā;
- Piedalīties profesionālās piemērotības noteikšanas un prasmju pilnveidošanas pasākumu ieviešanā notiesātajiem jau ieslodzījumā, kas turpinātos pēc atbrīvošanas;
- Pasākumu ieviešana ieslodzīto un bijušo ieslodzīto karjeras plānošanai sadarbībā ar NVO sektora un valsts pārvaldes speciālistiem;
- Jaunu atbalsta metožu īstenošana bijušajiem ieslodzītajiem sadarbībā ar NVO un VPD;
- Atkarību profilakses nodarbības kā turpinājums  inovatīvām programmām, kur speciālisti tiek algoti no valsts vai ES fondiem;
- Sociālās uzņēmējdarbības uzsākšana/turpināšana;
- Pieredzes apmaiņa ar ārvalstu partneriem (Samaria Group, Somija; Pictora Ltd., Lielbritānija, u.c.)