2021.gada pavasarī tuvojas noslēgumam likumprojekta izstrāde

Preventīvo piespiedu līdzekļu piemērošanas un izpildes likums

RIA pārstāve Nora Skara piedalās institucionālā darba grupā kā NVO sektora pārstāve.Likumprojekts izskata resocializācijas soļus augsta riska personai, kura izcieš probācijas uzraudzību vai brīvības atņemšanas sodu par sevišķi smaga noziegumu pret personas tikumību vai dzimumneaizskaramību vai sevišķi smaga vardarbīga nozieguma izdarīšanu, un kurai šajā likumā noteiktajā kārtībā noteikts augsts jauna nozieguma izdarīšanas risks.
Darba grupu vada -
Kristīne Ķipēna

Tieslietu ministrijas

Nozaru politikas departamenta

Kriminālsodu izpildes politikas nodaļas vadītāja

Sākot ar 2017.gadu RIA ir iekļauta  Tieslietu ministrijas organizētajā starpinstitucionālajā darba grupā par likumprojekta "Preventīvās uzraudzības sevišķi bīstamiem likumpārkāpējiem ieviešanai" izstrādi iesniegšanai Saeimā.


IeVP - RIA iesaistās IeVP īstenotā projektā Nr.9.1.3.0./16/1/001 "Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana", kas sāk savu darbību 02.01.2017, kas pagarināts līdz 2023.gada decembrim.

RIA ir iekļauts uzraudzības komitejā novērotāja statusā.

Valsts probācijas dienests (turpmāk – VPD) sadarbībā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi (turpmāk – IeVP) rīko Tieslietu ministrijas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” VPD projekta Nr. LV08/1 „Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)” (turpmāk – Projekts Nr. LV08/1) un IeVP projekta Nr. LV08/2 „Jaunas nodaļas izveide Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību un personāla apmācību” (turpmāk – Projekts Nr.LV08/2) kopīgo noslēguma konferenci ''Četras rehabilitācijas: Virzoties uz starpdisciplināra darba modeli'' (turpmāk – konference) 2016.gada 14.–16.decembrī, kurā dalību ņēma divi RIA dalībnieki - Bruno Skara un  Jānis Šulcs.

VPD - Valsts probācijas dienesta Konsultatīvās padomes sēdē 2016. gada 20. decembrī tika pārrunātas šādas tēmas, kur piedalījās RIA pārstāvis Nora Skara:

1) Par kriminālsoda - piespiedu darbs - izpildi 10 gadu griezumā, kā arī par 2013. gada Kriminālsodu politikas ietekmi uz to;

2) Par izvērtēšanas ziņojumu sagatavošanas praksi/ dinamiku pēc 2015.g ada 2. decembra grozījumiem KPL (obligāta izvērtēšanas ziņojumu sagatavošana par personām, kuras apsūdzētas par noziedzīgiem nodarījumiem pret personas tikumību un dzimumneaizskaramību);

3) diskusijas sanāksmes laikā.