Biedrība “Prison Fellowship Latvia”

pfllogo

Biedrība “Prison Fellowship Latvia” dibināta 1995.gadā. Tā ir 1976.gadā dibinātās organizācijas “Prison Fellowship International” (PFI) biedre. Ieskaitot Latviju, kopumā PFI pārstāvēta 124 pasaules valstīs. Organizācija darbojas vidē, kurā miera laikā koncentrējas visvairāk sāpju un ciešanu, ko cilvēks var nodarīt cilvēkam. Tā darbojas cietumos un ārpus tiem, palīdzot ieslodzītajiem, bijušajiem ieslodzītajiem, noziegumu upuriem, kā arī ieslodzīto un upuru ģimenēm.

Tādējādi – PFL misija ir vērsta uz globāla mēroga sociālās kustības – atjaunojošā taisnīguma principu ieviešanu kriminālās justīcijas sistēmā un tā iestājas par konservatīvo un neefektīvo paradigmu maiņu kriminālsodu izpildē, justīcijā un sabiedrībā kopumā, kā arī nevalstiskā sektora spēku apvienošanu dalībai ar šo uzdevumu saistītu lēmumu pieņemšanā.

Galvenās biedrības aktivitātes ir:

  • brīvprātīgo darbības aktivizēšana un koordinēšana ieslodzījuma vietās (Alfa kurss ieslodzītajiem, Resocializācijas un integrācijas asociācijas izveides iniciatīva);
  • bijušo ieslodzīto līdzgaitniecība un sociālā rehabilitācija (līdzgaitniecības iniciatīvas, sociālās rehabilitācijas centrs “Ratnieki”);
  • ieslodzīto ģimenes saikņu atjaunošana un stiprināšana (vasaras nometnes ieslodzīto bērniem, akcija “Eņģeļkoks));
  • sabiedrības inteliģences un margināļu komunikācijas platformas uzturēšana uz kultūrvērtību bāzes (atbalsts programmai „Mirjama”);
  • līdzdalība rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesos (dalība Iekšlietu ministrijas Sabiedriskās drošības konsultatīvajā padomē, dalība Tieslietu ministrijas darba grupās u.c.);
  • izpratnes veidošana par pilsonisko līdzdalību un komunikācija ar sabiedrību (sociālie tīkli, emuāri oficiālā izdevēja „Latvijas Vēstnesis” portālā par likumu un valsti http://www.lvportals.lv/emuari.php?id=677);
  • atjaunojošā taisnīguma programmu ieviešana un citas iniciatīvas (labās prakses piemēru radīšana ieslodzījuma vietās – publiskās bibliotēkas resursu pieejamības, oficiālās publikācijas pieejamības nodrošināšana notiesātajiem Brasas cietumā u.c.).

Šobrīd biedrību pārstāv 30 fiziskas personas un viena biedrība. Tai ir plašs biedru kandidātu un atbalstītāju loks, kas uz brīvprātības pamata tiek iesaistīti dažādās biedrības iniciatīvās. Algotu darbinieku biedrībā nav.

Biedru kopums veido optimālu kompetenču jomu pārstāvniecības modeli, kas var tikt ņemts par piemēru dažādos ar justīciju saistītu NVO tīklojumos.

Biedrība atrodas ieslodzījuma vietu darbinieku un brīvprātīgo saskarsmes punktā, jo to pārstāv gan pieredzes bagāti bijušie un esošie ieslodzījuma vietu sistēmas darbinieki no dažādiem Latvijas reģioniem, gan sabiedrības pārstāvji. Tādējādi, biedrība kalpo par kriminālsodu izpildes un ar to saistīto institūtu progresā ieinteresēto profesionāļu un Latvijas iedzīvotāju sadarbības platformu. Pateicoties minētajai pieredzei, PFL uzņēmusies flagmaņa lomu problemātikā iesaistīto Latvijas NVO pulcināšanu sociālajai partnerībai ar valsti. ES Padomes Prezidentūras projekts ir mēģinājums iedzīvināt sadarbības pieredzi starptautiskā mērogā.

Organizācijas "Prison Fellowship Latvia" aktualitātēm iespējams sekot līdzi tās Facebook profilā: Facebook.

Ar centrālās organizācijas, “Prison Fellowship International”, darbību iespējams iepazīties šeit: https://pfi.org/.