Latvijas Mākslas akadēmijas mācībspēku līdzdalība Evaņģēlisko kristiešu draudzei "Zilais krusts" kempinga projekta realizēšanā